GREENCROWN LLC


Манай “Ногоон Титэм” ХХК-ийн Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь 2014 онд байгуулагдсан, дотоодын хөрөнгө оруулалттай байгаль орчны судалгаа, шинжилгээгээр төрөлжсөн лаборатори юм.

Манай лаборатори нь АНУ, Япон, БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд, ХБНГУ-ын 99.99% химийн бодис урвалж ашиглан агаар болон хөрсний органик болон органик бохирдуулагчид, Нүүрсний давхаргын метан хий (CBM), Шингэрүүлсэн нефтийн хий (LPG) зэрэг шинжилгээнүүдийг гүйцэтгэж байна.

Бид MNS ISO 17025:2018 стандартын дагуу сорилт, туршилтын лабораторийн итгэмжлэлийг Монгол улсын Стандартчилал хэмжилзүйн газраас гардаж авсан.

Read more

Цахим лабораторийн vйлчилгээ

Products and services

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн үйлчилгээ
Үүнд:


- Шингэрүүлсэн нефтийн хийн шинжилгээ
- Дотоод орчны агаарын чанарын шинжилгээ
- Ажлын байрны хорт хийн хэмжилт
- Уул уурхайн бүсийн агаарын чанарын хэмжилт
- Хөрсний нефтийн бохирдол
- Үнэрийн бохирдлын хэмжилт
- Барилгын материалын шинжилгээ

Цахим лабораторийн үйлчилгээ

Интернет орчинд суурилсан шинжилгээний явц үр дүнг мэдээлэх үйлчилгээ.

Судалгаа

Байгаль орчин, эрүүл мэндийн судалгаа

Бид “MNS ISO 17025:2018” Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлагыг бүхий л үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

шинжилгээний явц үр дүнг мэдээлэх цахим системыг 2015 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн. Бид 2020 онд Лабораторийн мэдээллийн менежментийн цахим cистем E-Lab-г нэвтрүүлж цахим лаборатори боллоо

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд төрийн болон хувийн хэвшил, судалгааны байгууллагууд, судлаач нартай хамтран нийгэмд тулгамдаад буй байгаль орчин, эрүүл мэндийн асуудлууд дээр өөрсдийн оролцоо, хүчин чармайлтыг гарган ажилладаг.
Хийсэн судалгаануудаас дурьдвал:
- 2017 онд “Маскнуудын харьцуулсан судалгаа”
- 2018-2020 онд “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжаас ялгарч буй үнэрт бодисуудын ялгарал,тархалтын судалгаа”
- 2018-2019 “Шинэ барилгын дотоод орчны агаар дахь зарим дэгдэмхий органик нэгдлүүдийг хийн хроматографийн аргаар тодорхойлох”
- Эрүүл мэндийг дэмжих сан – 2021
- 2021 онд “Барилгын дотоод орчны хорт бодисын сорилтын дүнгийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажил”
- 2021 онд “Дотоод орчны агаарын бохирдолд сайжруулсан шахмал түлшний нөлөөллийг судлах ажил”